Data

GemeenteGroningen_bomen

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Alle bomen in beheer bij gemeente Groningen (zowel in Groningen als Ten Boer)

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Gem_groningen_Bomen.zip

  28-06-2018, shape-zip,
 • Gem_groningen_Bomen.json

  28-06-2018, GeoJSON,

Gemeente Groningen_verkiezingen_gemeenteraad_2010

11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. gemeente Groningen per stembureau.

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • gemeente Groningen verkiezingen gemeenteraad 2010

  27-06-2018, CSV,

GemeenteGroningen_binnenverhuizingen_2016

19 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Verhuizingen binnen de gemeente Groningen, personen naar buurt. Buurt van vertrek in de rijen en buurt van bestemming in de kolommen, 2016

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Binnenverhuizingen 2016.csv

  12-07-2018, CSV,

GemeenteGroningen_werklocaties

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Alle werklocaties binnen gemeente Groningen (Bedrijventerrein, Kantorengebied, Detailhandel, Kennisgebied)

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • Gem_Groningen_Werklocaties.json

  28-06-2018, GeoJSON,
 • Gem_Groningen_Werklocaties.zip

  28-06-2018, shape-zip,

GemeenteGroningen_verkiezingen_tweedekamer_2017

15 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Uitslagen verkiezingen 2e kamer 2017, gemeente Groningen per stembureau

Waardering: (7 stemmen)

Bijlagen

 • Gemeente Groningen, verkiezingen 2e kamer 2017

  27-06-2018, CSV,

GemeenteGroningen_speelplekken

11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Alle speelplekken in beheer bij gemeente Groningen (voor Groningen en Ten Boer)

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • Gem_groningen_Speelplekken.zip

  28-06-2018, shape-zip,
 • Gem_groningen_Speelplekken.json

  28-06-2018, GeoJSON,

GemeenteGroningen_containers

27 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Alle ondergrondse vuil-containers van gemeente Groningen

Waardering: (16 stemmen)

Bijlagen

 • Gem_Groningen_Containers.csv

  13-02-2019, CSV,
 • Gem_Groningen_Containers WGS84.xlsx

  14-02-2019, CSV,
 • Gem_Groningen_Containers.zip

  13-02-2019, ShapeZIP,
 • gem_groningen_containers_WGS84.csv

  10-07-2018, CSV,
 • Gem_Groningen_Containers.geojson

  13-02-2019, GeoJSON,

GemeenteGroningen_vuurwerkvrijezones_2016

28 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Deze dataset bevat een shape-bestand van de vuurwerkvrije zones in de gemeente Groningen, zoals vastgesteld in het APVG, geldend voor 2016. Dataset aangemaakt op 24 november 2016

Waardering: (21 stemmen)

Bijlagen

 • Vuurwerk vrije zones 2016.zip

  26-09-2017, SHP,
 • Groningen Vuurwerkvrije Zones

  17-10-2017, GeoJSON,

GemeenteGroningen_bevolkingenhuishoudens

16 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Bevolking gemeente Groningen naar leeftijd en geslacht en huishoudens naar type. Dit via het buurtinformatiesysteem Gronometer, aantallen zijn onder meer beschikbaar per (sub)buurt, wijk en voor de gemeente als geheel.

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Bevolkingscijfers gemeente Groningen

  01-01-1970, link,

GemeenteGroningen_hondenbezit

10 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Aantal honden geregistreerd per buurt in de gemeente Groningen, 2016 en 2018

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Honden _16_18.csv

  27-06-2018, CSV,

GemeenteGroningen_aangiftenpolitie_perbuurt

9 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Aangiften per buurt: van zeven soorten aangiften de aantallen per buurt per jaar. De soorten zijn: diefstal af/uit woning, diefstal af/uit bedrijf, diefstal af/uit auto, diefstal fiets, diefstal auto, mishandeling en vernieling

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Aangiften politie per buurt, gemeente Groningen

  27-06-2018, CSV,

GemeenteGroningen_parkeervakken

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Parkeervakken binnen de schilwijken (inclusief gehandicaptenparkeerplaatsen)

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • parkeervakken_gem_groningen.json

  27-06-2018, GeoJSON,
 • parkeervakken_gem_groningen.zip

  27-06-2018, ShapeZIP,

GemeenteGroningen_telcijfers_autoverkeer

10 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Telcijfers autoverkeer op een aantal telpunten. De aantallen zijn op een gemiddelde werkdag, het zijn alleen de gemeentelijke telpunten.

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Tellingen_autoverkeer_werkdag.csv

  12-07-2018, CSV,

GemeenteGroningen_vestigingen_perbuurt

11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Totaal aantal vestigingen van bedrijven en instellingen per buurt, met buurtnummer

Waardering: (7 stemmen)

Bijlagen

 • Vestigingen per buurt gemeente Groningen

  27-06-2018, CSV,

GemeenteGroningen_vestigingen_perbedrijventerrein

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link

Vestigingen van bedrijven en instellingen per bedrijventerrein, kantoorlocatie en de binnenstad.

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • Vestigingen op bedrijventerreinen gemeente Groningen

  27-06-2018, CSV,