Groningen Open Data

Welkom op het open data platform van de gemeente Groningen! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Groningen. In juni 2018  is de gemeente gestart met het publiceren van open data. In de toekomst publiceren we meer datasets. Met iedere dataset zetten we een stap op weg naar een Open Groningen.

Open data is:

 • openbare data,

 • zonder auteursrechten of rechten van derden,

 • bekostigd uit publieke middelen,

 • verzameld voor werkzaamheden van de gemeente,

 • bij voorkeur ‘open standaard’ dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,

 • bij voorkeur leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Oftewel:

 • De data bestaan (vanuit een publieke taak)

 • Ik heb toegang tot de data (openbaarheid)

 • Ik kan er eenvoudig bij

 • Ik kan hergebruiken

 • Ik mag hergebruiken

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Groningen veel verschillende soorten gegevens, zoals statistische data (cijfers en grafieken) en geografische data (kaarten). Dit is informatie die ook interessant kan zijn voor bedrijven, kennisinstellingen, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. De gemeente Groningen stelt zo veel mogelijk data beschikbaar via dit dataplatform. Heeft u een vraag over de beschikbaar gestelde data, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het volgende opendata@groningen.nl.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Groningen deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk. 

Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Groningen

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Groningen, zoals geplaatst op groningen.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen. De gemeente Groningen stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Groningen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Open data en privacy

De gemeente Groningen handelt zorgvuldig met de gegevens van haar inwoners en werkt volgens de geldende wet- en regelgeving. Deze open data betreft alleen informatie die openbaar gedeeld mag worden. Het bevat geen tot een persoon herleidbare gegevens. Mocht een dataset toch informatie bevatten die uiteindelijk tot u als persoon herleidbaar is, dan kunt u als betrokkene uw rechten hierop uitoefenen. U kunt bij de gemeente Groningen een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van deze informatie indienen. Vul het contactformulier in of bel de gemeente Groningen op 14 050.